Communicatieve leergang Spaans!

Nivel inicial…

Na het voltooien van dit niveau kunt u zich redden in situaties die een basisniveau vereisen met spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Nivel intermedio…

Op dit niveau heeft u voldoende communicatieve vaardigheden om alledaagse situaties aan te kunnen.

De Intercambio aanpak:

Het leslokaal
De lessen worden gegeven in een professioneel leslokaal, waar ik de modernste lesmethodes gebruik om zo een zo hoog mogelijke leskwaliteit te garanderen.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal is zorgvuldig gekozen passend bij het niveau van de leerling.

Huiswerk
Aan elke les is huiswerk verbonden. Deels mondeling en deels schriftelijk. Dit wordt elke opvolgende les behandeld.

Toetsen
Er worden op geregelde basis toetsen afgenomen van de cursisten. Meestal na een (lange) vakantieperiode vindt deze toets plaats. (Hier zijn geen extra kosten aan verbonden)

Lesmethode:

Intercambio maakt gebruik van de lesmethodes:

  • Con gusto 1, niveau A1
  • Aula Internacional 2 nueva edición, niveau A2
  • Aula Internacional 3 nueva edición, niveau B1

De te kiezen lesmethode is afhankelijk van het niveau van de cursist(en).

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van het tekstboek. Voor luisteroefeningen
wordt gebruik gemaakt van audio (MP3 bestand).

Voor huiswerk is het werkboek nodig en de daarbij behorende audio (MP3 bestand).